Akademisyenimizden Balıkesir’de Bağımsız Denetçilere Uluslararası Standartlar ve İyi Uygulamalar Çerçevesinde Denetim Etiği Semineri

Haberler
Bağımsız Denetçiler Derneği Balıkesir Şubesi Kamu Gözetim Kurumu (KGK) tarafından 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliği’nin 25 inci ve 49 uncu maddelerine dayanılarak bağımsız denetçiler için eğitim düzenlemiştir.  Bu kapsamda 17 Haziran 2019 tarihinde İzmir Bakırçay Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyelerimizden Doç. Dr. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu, KGK-BD, CIA, CFE, CFSA, CRMA, CICP, SMMM tarafından “Uluslararası Standartlar ve İyi Uygulamalar Çerçevesinde Denetim Etiği”  konulu eğitim semineri verilmiştir. Doç. Dr. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu Eğitim Seminerinde ele alınan konuları aşağıdaki şekilde özetledi: Genel olarak etik uygulamalar bir kurumun ahlaki ve etik yükümlülüklerini  yerine getirmesi açısından önem taşımaktadır. Bununla birlikte, yapılan araştırmalarda bir kurumun etik standartlarının ekonomik performansına da etkisi olduğu ortaya konmuştur. Sadece kurum içinde değil, aynı zamanda kurum dışında kurum ile etkileşim…
Read More

Dijital Dönüşüm ve Liderlik Üzerine Konferans Gerçekleştirildi

Haberler
Küresel rekabet ortamında teknolojik gelişmelerin yakından takip edilmesi ve buna uygun dönüşüm sürecinin gerçekleştirilmesi kritik önem taşımaktadır. Bu kapsamda Dr. Rıza Kadılar İzmir Bakırçay Üniversitesi öğrencilerimize stratejik yol haritasını sunarak geleceğin iş alanlarını ve yeni meslek dallarını anlattı. EMMC Dünya Başkanı Dr. Rıza Kadılar'ın davetli konuşmacı olarak katıldığı "Dijital Dönüşüm ve Liderlik" konulu konferans İzmir Bakırçay Üniversitesi Konferans Salonu'da 02.04.2019 Tarihinde gerçekleştirildi. Bu konferansta Sayın Dr. Kadılar dijitalleşmenin getirdiği yenilikleri ve değişim alanlarını ortaya koyarak gençlerimize gelecekte ulaşmak istedikleri hedefleri gerçekleştirmelerine yönelik stratejik yol haritası önerisinde bulundu. Özellikle yeni iş dünyası dinamiklerinde fiziki olarak iş aramak yerine işe bakış açımızın değişmesi gerektiğini ve sosyal iletişim platformlarının katma değerli iş yapmada artan önemini uluslararası iyi uygulamalara dayalı olarak anlattı. İzmir Bakırçay Üniversitesi'nin küresel iş dünyasında kabul gören "yenilikçi girişimci" öğrenci yetiştirme…
Read More

Akademik Kurul Toplantısı

Haberler
İktisadî ve İdari Bilimler Fakültemizin 2’inci Akademik Kurulu 14 Şubat Perşembe günü gerçekleştirildi. Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa BERKTAŞ’ın da katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda öğretim üyeleri yeni dönemle ilgili temennilerini Prof. Dr. Mustafa BERKTAŞ’ a ilettiler.
Read More