BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Home / DEKAN MESAJI

Yeni bir üniversite, yeni bir fakülte ve yeni bir anlayışla 2018-2019 öğretim yılı için hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Önceliğimiz nitelikli bir öğretim elemanı kadrosu oluşturmaktı. Bunun için önemli aşamalar kat ettik. Aynı zamanda öğrenciler ve öğretim elemanları için çağın gerektirdiği donanımla ders ve çalışma ortamları sağlamak gerekiyordu. Bu da gerçekleştirildi. Şimdi ülke ve dünya geçekleriyle örtüşen becerilere sahip öğrenciler yetiştirmek üzere yeni döneme hazırız. İktisat, İşletme ve Yönetim Bilişim Sistemleri bölümleri ile fakültemiz eğitim-öğretim faaliyetlerine başlıyor.

Öğrencilerimizin ulusal değerlerini küresel bir anlayışı harmanlayabilmelerini önemsiyoruz. Fakültemiz uluslararası bağlantılarını güçlü tutacak etkinlikleri önceleyecek. Öğrencilerin çağın ve ülkenin gerçekleriyle örtüşen mesleki beceriler edinmeleri ve aynı zamanda dünyadaki gelişmeleri izleyebilecek ve yorumlayabilecek bir anlayış geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

Bir üniversite, eğitim faaliyetlerinden çok daha fazlasıdır. Bu anlayışla bölgenin ekonomik potansiyeli üzerine araştırmalar yapılacak, ulusal ve uluslararası projeler hazırlanacaktır. Fakültemiz ulusal ve uluslararası bilinir kongrelerde organizatör ve evsahibi olarak görev alacaktır.

Ömür Boyu Öğrenme yaklaşımı çerçevesinde çeşitli yaş ve meslek grupları için sertifika programları oluşturulacaktır. Bunun yanında tezli ve tezsiz yüksek lisans programları için gerekli çalışmaları şimdiden başlatıyoruz. Kısa bir zaman diliminde İzmir Bakırçay Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak ulusal ve uluslararası tanınırlığımızı artıracak ikili ve çoklu uluslararası işbirliği anlaşmalarına imzalanacaktır. Bütün bu etkinlikler çerçevesinde yılın her ayında faal, bölgesine, öğrencisine ve bütün paydaşlarına katkı yapan bir fakülte olarak karşınızda olmayı amaçlıyoruz.

Saygılarımla.

Prof. Dr. Recai COŞKUN