BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Home / DEKAN YARDIMCILARI

Doç. Dr. Vedat ACAR                                                                              İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı