BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Home / DEKAN

Prof. Dr. Recai COŞKUN
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı