AKADEMİSYENİMİZDEN TÜRKÇE FİNANS LİTERATÜRÜNE KATKI

İzmir Bakırçay Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde görevli akademisyenlerimizden Doç. Dr. Sezer Bozkuş Kayhaoğlu Stres Testi ve Bankalarda Risk Entegrasyonu isimli çeviri kitap yayımlandı. Gazi Kitabevi tarafından yayımlanan kitap, tüm dünyada ve ülkemizde 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe giren UFRS9- Finansal Araçlar Standardı ve risk yönetimi standartları çerçevesinde bankalarda stres testine ve risk entegrasyonuna yönelik kapsamlı bir bakış sunuyor.

Eserde finansal kurumlarda olumsuz piyasa koşullarının ekonomik ve finansal dirençliliği nasıl etkileyebileceğini değerlendirebilmek amacıyla istatistikî araçlar kullanılmıştır. Buna göre eserin ilk odaklanma alanı, makroekonomik değişkenlerle bankaya özgü koşullar arasındaki ilişkiler üzerinde durulmuştur. Bu sürecin temelini oluşturan senaryo analizinin uygulanması amacıyla finansal zaman serileri analizi üzerinde çalışma yapılmıştır. İkinci olarak, bankalarda stres altında bilanço ile kâr ve zarar dinamiklerini ortaya çıkarmak için gerekli olan diğer bileşen olan aktif ve pasif yönetimi çerçevesi açıklanmıştır. Bu çalışma, özellikle bankalarda risk entegrasyonu ve stres testi ile ilgili kavramsal çerçevenin anlaşılması açısından literatürde temel eser olarak ifade edilebilir.

Kitabın içeriği, özellikle yüksek lisans eğitimi gören öğrencilere ve uygulama yapan profesyonellere yönelik hazırlanmıştır. Bu kitabın genelinde açıklanan risk yönetiminin temel alanları arasında karşılıklı bağlantılara dikkat çekilmekte ve entegre risk yönetimi yaklaşımının gereklilikleri ortaya konmaktadır.  Uygulamacılara yol gösterici pratik bilgiler sağlamak amacıyla, eserde ayrıca MATLAB ve R’da sunulan yazılım örnekleri aracılığıyla okurların deneysel uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayacak kodlar yer almaktadır.

Yurtdışında Amazon’da en çok satan 50 kitap listesinde olan bu eserin akademisyenimiz Doç. Dr. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu tarafından Türkçe’ye çevrilmesi ile birlikte, uygulamacı ve akademisyen olarak finansal risk yönetimi alanını kariyer olarak seçenlere rehber niteliğinde bir çalışma sunulması hedeflenmiştir.

Kitabın detay bilgilerine ulaşmak için tıklayınız.