YÖNETİM KURULU

 

Prof. Dr. Recai COŞKUN (Dekan)

 

 

 

 

     

 

 

Prof. Dr. Tuncer ASUNAKUTLU (Prof. Dr. Temsilcisi)

 

 

 

 

     

 

 

Doç. Dr. Vedat ACAR (Doç. Dr. Temsilcisi)

 

 

 

 

     

 

 

Doç. Dr. Umut Sanem ÇİTÇİ (Doç. Dr. Temsilcisi)

 

 

 

 

     

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Ramazan EKİNCİ